2019-09-20โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตในกลุ่มของนักเรียนยากจนพิเศษ
Sep 19 – 20, 2019
ร.ร.วัดดอนตลุง ราษฎร์ศรัทธาทาน (Owner)
Kao Wanh