Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức _ Giáo phận Thái Bình _ 02/8/2020 _ Album 1
Aug 2, 2020
Truyền Thông Giáo Phận Thái Bình (Owner)
Ngọc Anh Lương
Tran van Đê
nguyên dream
Cay Pham
nhat vuvan
Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Hạt Đông Hưng
Diệp Phạm
Ròm Tuân