Pielgrzymka mężczyzn do Matki Bożej Piekarskiej, 26.05.2019
Jun 10, 2019
Marek Płaza (Owner)
Ryszard Germanek
Weronika Kruk