22 มิ.ย 65 ทดสอบเครื่องมือภาคสนาม
Jun 22
Phratamnaksuankulop Mahamongkhon (Owner)
ประภาพร ศรีลาจันทร์
Teera Wan
แล้วแต่แม่
สายสุณีย์ แบขุนทด
Khaisang Sommart