วันที่ 12 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกผู้บริหาร สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคใต้ โดยมีท่าน ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุง บริหารธุรกิจ
Mar 12
 · 
Shared
PNCTH [MIS - School] (Owner)