Oprava střechy 2005 - I. etapa
Nov 21, 2010
Kostel sv. Anny v Sedleci - opravy/akce (Owner)
Martin Matuška
David Grossmann