3. stretnutie priateľov historických vozidiel na Liptove 15. - 17. jún 2018
Jun 15–16, 2018
Pavel Bella (Owner)
MENIstav. sro
Martin Muzik
Hana Dzurova
Ľudovít Husár
Staré Fáro
Miroslava Kudolániová
peter saban
niKa KompliKovaná