Harit Vidyalaya: KV KANDHAMAL
Jul 26, 2013–Dec 23, 2017
KV KANDHAMAL (Owner)
Deepak Kumar Nishanka
Nazia Begum
Dillip Behera
Samaira Sharma
Debasmita Tripathy
Srikant Guru
Itishree Das
kvkdml@yahoo.co.in