Tranh cá Huy Anh - 0933.006.009
Jan 30, 1970–Apr 23, 2018
Rèm Huy Anh (Owner)
Hưng Hoàng Gia
Hương Vũ
Hằng Phạm
Long Nguyễn