Nezabudka Manchzhury, dob 05.11.2017
Mar 20–Nov 24, 2019
Natalia Khomyak (Owner)
Michel vanden Abeele