திருமுகம் திருஆறுமுகம் அவர்கள் " பொலொன்னறுவையில் இடைக்கால சோழ இந்து ஆலயங்கள்" எனும் தலைப்பில் ஆய்வுரை ஒன்றினை வழங்கினார்.
Feb 21, 2018
KUNASEELAN Kanapathipillai (Kana Kunaseelan) (Owner)
Deva Kulasekerran