โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทดลองให้แก่นักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันออก หลักสูตรเคมี หลักสูตรชีววิทยา และหลักสูตรฟิสิกส์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ บางคล้า
Aug 28
 · 
Shared
สมพงศ์ ฆ้องหลวง (Owner)
Album is empty
Add photos