นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 25 ปีเลยพิทยาคม
Mar 20, 2019
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)