HACKATHON on 18th & 19th Feb,2020 @ KITS.
Feb 18–Jun 13
kits ekatra (Owner)
Vinayak
SUDHARSHAN V.
Creative Gopi
Mohd Iliyas
Boggula Gopinathareddy