การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) แบบออนไลน์ด้วย Google Meet วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.
Sep 13
 · 
Shared
Kanyarat Malayaporn (Owner)