ಒಂದು ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ 'ಡಿ' ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ,ಆರ್.ಐ.ಸಿ.ಎಮ್.ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ-24.06.2017ರಂದು ಜರುಗಿತು
Jun 24, 2017
kscub fed ltd (Owner)
vikasdongre@gmail.com
KSCUBFederation Ltd. UBF