2 มีนาคม 2566 เปิดอาคารโดมอเนกประสงค์บ้านกระเดื่อง
Dec 31, 1999
สพป บุรีรัมย์ 1 (Owner)
องุ่น สากระจาย
สัมพันธ์ นาคนวล
NOPPON JEAMRAM
นวลอนงค์ ชูใส
รักษ์เมือง มูลเมือง
ทวี ทะนอก