03 กุมภาพันธ์ 2563 : กิจกรรมบ้านหลังเรียน เป็นกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนติดเกมส์ มั่วสุมอบายมุขต่างๆ ในสถานที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมการออกกำลังกาย และการแสดงออกทางด้านกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบ..กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
Feb 1
 · 
Shared
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)