2018-2019 கொலம்பஸ் (ஒஹயோ) தமிழ்ப் பள்ளி ஆண்டு விழா
May 11, 2019
CTS Tamil School (Owner)
Zephyr
Meenal PL
Saritha Lokanatham Senthil
Aravindani Ramalingam
ravi A.
Hyacinth A
Sharmila Rajayoghi
Sathyamurthy Thangarasu