น้อมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 4 ธ.ค. 61
Dec 3, 2018
พิทยา แม่นทรง (Owner)
Arisa Punkaew
ฐิติญา เกิดเจริญ