MAY 27 17 Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Lễ Rước Lễ Lần Đầu Giáo Xứ La Vang.
May 27, 2017
William Nguyen (Owner)
Manh Nguyen Quang