อบรม smart obec รุ่น ที่ 5-6
Jan 31–Feb 1, 2019
นุจริน โชติญาโน (Owner)
จุลัยลักษณ์ นรศรี
กฤตยา จันโทศรี
suparak kamprom