25 มิถุนายน 2563 5ส ระหว่างทำ
Jun 24–25, 2020
CLREM Suranaree (Owner)
รักชนก บุญนวม
Badin Yangrach