ผศ.มยุเรศ  ตนะวัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรมครบรอบ 49 ปี วันสถาปนาวิทยาลัยครูภูเก็ต ประจำปี 2563
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (Owner)