โครงการอบรมภาวะผู้นำและเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2565 ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
Jan 8
 · 
Shared
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (Owner)