Mừng lễ bổn mạng và 20 năm linh mục Cha Jeraldo Nguyễn Quang Minh SB 66
Oct 15 – 16, 2013
Nguyễn Đức Thắng (Owner)
?