Mừng lễ bổn mạng và 20 năm linh mục Cha Jeraldo Nguyễn Quang Minh SB 66
Oct 15–16, 2013
Nguyễn Đức Thắng (Owner)
?