ความภูมิใจ...เส้นชัยแห่งคุณค่า "แนวคิดในการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ " ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงคาน
Sep 28, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
พัชรี จันทร์ดาบุญ