Debconf 23
Sep 8 – 18
Aigars Mahinovs (Owner)
Akash Santhosh
Nilesh Patra
Lucas Kanashiro
Siddharth Kulkarni
Kurva Prashanth
Akshay Patil
Saquib Akhtar
Jebin Shaju