ศึกษาดูงานผู้บริหาร อุบลราชธานี - ศรีสะเกษ 31/08/2565 - 03/09/2565
Aug 30 – Sep 2, 2022
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พบ.1 (Owner)
Krooof Pharadon
Paweesuda Ramnut
wannisa klaichid