PLEASE SEE PICTURES OF THE VESAK DAY CEREMONY AT PHÁP NHÃN TEMPLE IN 2019 HAPPILY KÍNH MỜI CẢ NHÀ MÌNH XEM HÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TẠI CHÙA PHÁP NHÃN NĂM 2019 CHO VUI
Jun 2, 2019
Hanh Quang (Owner)
Cuong Ho