โรงเรียนเลยพิทยาคมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ ในโครงการ "จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ" วันที่ 15 สิงหาคมา 2561
Aug 14–15, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ภควดี โสธรรมมงคล
ธัชพล อรรฆยาภรณ์
Jutamas Sonprom
พีรกานต์ ธนะบุตร
Milla Mild