เข้าค่าย รด 62
Sep 30–Oct 11, 2019
pk.news school (Owner)
Pachabodee Maneemun
บอส ชนัธ
Boss'Kiadtiphong Wongmui
ธัญวรัตน์ ต๊ะรังษี
5-2-8นางสาวมยุรี สีเดช
GG Channel
Pompam_ ppm
เอวา อาดัม