เข้าค่าย รด 62
Sep 30–Oct 11, 2019
โรงเรียนปล้องวิทยาคม P.K. (Owner)
Windiesel
บอส ชนัธ
Boss'Kiadtiphong Wongmui
ธัญวรัตน์ ต๊ะรังษี
Mayuree Seedet
AA NN
บัณฑิตา
เอ วา อาดัม