Nirma Charodi Gir Somnath 2019-20
Jan 10–13
Chandresh Lodhiya (Owner)
Unknown Gaming
Swayam Patel
Meghana Shah
Deepti Jain
Shantanu Patel
Hina Vishal
Sanjay Pandit
Shrey Patel