2563-03-15-รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
Mar 14 – 15, 2020
swsk school (Owner)
Chatthiya Paha