คุณครูสมใจ วิบูลกิจธนากร และ คุณครูนิชรา พุทธรังษี ครูชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มอบโซฟาไม้ เพื่อใช้เป็นโต๊ะรับแขกของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยมีนางลำเพย เรืองคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนรับมอบร่วมกับบุคลากรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Mar 18, 2019
 · 
Shared
Lukhamhan TV Channel (Owner)