Tien Luong Minh (Owner)
Minh Quân nguyen
Nguyễn Trọng Thắng
Anh Bao
Khai Phamquang
Rùa Con
Hà Ngân
tiến tuấn hán
Firas Production