2563 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และคณะฯ เป็นตัวแทนวิทยาเขตชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงานนิทรรศการเกษตรเจ้าคุณทหาร 2563 และงานนิทรรศการ 50 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Feb 11
 · 
Shared
KMITL Prince of Chumphon Channel (Owner)