พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ก.ค. 2563)
Jul 17–23
ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ (Owner)
ด.ช ชวิน จันทรัตสากุล