วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวัดราชบพิธ โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไปได้มีการการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ในบริเวณอาคารเรียนทุกห้องเรียน โรงอาหาร และสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความสะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา
Dec 22, 2020
Document RB (Owner)
ชนะชล กตคุณวิสิทธิ์