ฝึกภาคสนามปีการศึกษา2560
Jan 23–Feb 27, 2018
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
บัวไข แก่นจันทร์
สิริอร ท่ามกลาง
Jase Ja
นายอภิสิทธิ์ โพธิ์ทอง
SUKCHAI PAIRO
ธัญญลักษณ์ มะลัยทอง
ครู สุขใจ ไพเราะ