งานศิลป (8ตค62) จุด4 รร.บ้านเขว้าวิทยา
Oct 10, 2019
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
veerayut prongchaiyaphum
จิรภิญญา พูนประสิทธิ์