ภาพและวีดีโอบรรยากาศ มอบนโยบายและให้พันธสัญญาในการยกระดับคุณภาพการศึกษา กับคณะผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6 มกราคม 2563
Jan 5–6
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
ณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
tasawa win