2020.09.30 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับ บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด
Sep 29–30, 2020
HUSO CRU (Owner)
ประเสริฐ ฉิมท้วม
Santipum Ratchwicha