15-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด ตำบลปากพนัง ฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลาอเนกประสงค์ห้าแยกบางลึก หมู่ที่ ๒ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
Dec 28, 2020
 · 
Shared
ภาพกิจกรรม เทคนิคจะนะ (Owner)