การเดินขบวนรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.กระทุ่มแบน และชุมชน (31 พ.ค. 2562)
May 31, 2019
admin osc (Owner)
6528C พรรษา ท้งไร่ขิง