วันต่อต้านยาเสพติดโลก2564 (26 มิ.ย. 64)
Jun 24–25
ร.ร. ประสาทรัฐประชากิจ (Owner)
นัทธมน เสนานันท์