SSU3, Osaka, Japan (Oct. 13-15, 2019)
Oct 12–15, 2019
2019 SSU (Owner)
Atsushi Mizumoto
Scott Aubrey