Gx. Bình Thới - Kỷ niệm 50 năm thành lập ngày 12.10.2019.
Oct 12, 2019
Minh Trinh Van (Owner)
Thiên Phúc Fatima
Tam Dao