กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 46 วันที่ 2 ตุลาคม 2560
Aug 4, 2016 – Sep 1, 2017
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร (Owner)
Parewa Mochizuki
Petnopparat R
อภิรักษ์ วินทะไชย
PIZZA D
MiHO
กุ้งกั้งกอล์ฟไนท์