วันที่ 9 ก.พ. 65 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การป้องกันอุบัติภัย การดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามโครงการป้องกันอุบัติภัยภายในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ณ อาคารโดมโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Nov 11–12, 2021
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
หริชยา นราพันธ์
Nittaya B
เง้อ เง้อๆ
Nk Nk